Bijenhotel

Een paar weken geleden is er een bijenhotel geplaatst in Swolgen. Met deze bijenhotels wordt er een kleine bijdrage geleverd aan het behoud en bescherming van de bijen. Deze nuttige bestuivers zijn weer erg belangrijk voor het behoud en bescherming van de natuur in onze streek.

Percelen scannen met bodemsensor

Deze week zijn er enkele percelen gescand en gemeten met een bodemsensor, om de EC-waarde (hoeveelheid voedingstoffen) in de grond te meten. Met deze informatie kunnen er taakkaarten gemaakt word  en om zo de te korte voedingswaardes in de grond bij te sturen.

“Een goed begin is het halve werk”

Onder dit motto zijn we afgelopen week begonnen met het teeltklaar maken van onze velden. Voor iedere teelt proberen we de grond voor te bereiden door een groenbemester te telen. Dit zorgt voor een optimale conditie van de grond.